The measure of a man is in what he does for those who can do nothing for him in return.
What have I done today?

Stichting Zanskar Scholen

In 2008 voor de vijfde keer India bezocht. Ook deze keer weer onder de indruk van de cultuur, religies, mensen, landschap, de drukte, de geuren en de enorme verschillen tussen rijk en arm. De reis in 2008 voerde naar Himachal Pradesh en meer specifiek naar Zanskar, Ladakh en de Spiti vallei.

Zanskar is een zeer afgelegen regio liggend op grote hoogte, slecht bereikbaar en in de wintermaanden compleet afgesloten van aangrenzende regio’s.

Op een bepaald moment bij een gebouwtje aangekomen dat een schooltje bleek te zijn. Het schooltje bestond uit een klaslokaal met aansluitend een keuken, een slaaplokaal, een opslagplaats en het toilet was een gebouwtje op 50 meter afstand van het hoofdgebouw. De leerlingen zaten op de grond en de leraar had de beschikking over een stoel en een wankel tafeltje. De leerlingen hadden welgeteld 1 boek en 1 schrift.

Dit soort aangrijpende beelden zien we allemaal wel eens op onze vakantiereizen of op televisie. Vaak geven we dan een financiele bijdrage en de beelden verdwijnen weer in de vergetelheid.

Een paar maanden na thuiskomst hebben de reisleidster en ik besloten dat we iets aan de situatie zou gaan verbeteren onder de projectnaam Bardan Gompa School. We hebben ons voorgenomen om na de winter 2008/2009 de Bardan  Gompa school te voorzien van bankjes, tafeltjes, leermiddelen en sportartikelen. Kennissen en vrienden hiervoor benaderd en gaandeweg groeide het aantal donateurs. In juni 2009 is de eerste vracht afgeleverd. Dit en het vervolg hierop is te lezen in de nieuwsbrieven en te zien in de fotoserie

Op 12 augustus 2009 is de Stichting Zanskar Scholen opgericht en worden heden 6 scholen ondersteund.

 

Manjushri, de Boeddha der wijsheid

In de oprichtingsakte van de stichting staan de doelen beschreven:

De stichting heeft ten doel

    • Het bevorderen van onderwijs in Zanskar-India door middel van het verbeteren van de omstandigheden, het leveren van leermiddelen en leniging van de primaire behoeften in de breedste zin van het woord.
    • Het bevorderen en financieren van het volgen van vervolgopleidingen voor leerlingen met een hoge slagingskans.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • Het verbeteren van de behuizing (scholen), vaststellen van de behoeften op het gebied van meubilair en leermiddelen.
  • Het ondersteunen van de leerlingen die de wens te kennen hebben gegeven om bij bewezen geschiktheid een vervolgopleiding te volgen.
  • Ontwikkeling van leerkrachten.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst

Vanzelfsprekend kan de Stichting Zanskar Scholen haar doelen alleen verwezenlijken indien er voldoende financiele middelen beschikbaar zijn.
Indien uw interesse gewekt is verzoeken we u de artikelen op deze website te lezen en de foto's en video's te bekijken. Indien U de doelen wilt ondersteunen verwijzen we U graag naar het main menu, onderdeel Donateur worden

Het bestuur geeft de garantie dat alle financiele bijdragen voor 100% ten goede komen aan de gestelde doelen. Alle bijkomende kosten worden door het bestuur betaald.

Met vriendelijke groeten,

 

Paul Patist  en Astrid Jansen

Stichting Zanskar Scholen

'