Het jaarverslag van 2016 kunt u via deze link bekijken:

Jaarverslag 2016

De financiele jaarrekening van 2016 kunt u via deze link bekijken: 

Jaarrekening 2016

Het jaarverslag van 2015 kunt u via deze link bekijken:

Jaarverslag 2015

De financiele jaarrekening van 2015 kunt u via deze link bekijken:

Jaarrekening 2015

===========

Het jaarverslag van 2014 kunt u via deze link bekijken:

Jaarverslag 2014

De financiele jaarrekening van 2014 kunt u via deze link bekijken:

Jaarrekening 2014

===========

Het jaarverslag van 2013 kunt u via deze link bekijken:

Jaarverslag 2013 

De financiele jaarrekening van 2013 kunt u via deze link bekijken:

Jaarrekening 2013

 

===========

Het jaarverslag van 2012 kunt u via deze link bekijken:

Jaarverslag 2012 

De financiele jaarrekening van 2012 kunt u via deze link bekijken:

Jaarrekening 2012

===========

Het jaarverslag van 2011 kunt u via deze link bekijken:

Jaarverslag 2011

De financiele jaarrekening van 2011 kunt u via deze link bekijken:

Jaarrekening 2011

De inspecteur van de belastingdienst heeft de Stichting Zanskar Scholen als ANBI aangemerkt en is als zodanig in haar administratie en op de website bijgeschreven.

Dit betekend:

Particulieren
Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen (aftrekbaar is het meerdere boven de eerste 227,=) als de instelling door de Inspectie van de Belastingdienst is aangemerkt als algemeen nut beoogende instelling (ANBI).

Bedrijven
In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is bepaald dat giften aan algemeen nut beogende instellingen aftrekbaar zijn onder de volgende voorwaarden: - de giften moeten gedaan zijn aan in Nederland gevestigde voor het algemeen nut beogende instellingen. - zij blijken uit schriftelijke bescheiden; - zij zijn slechts aftrekbaar voor zover zij samen in een kalenderjaar meer dan 227,= bedragen-, de aftrek bedraagt maximaal 6% van de winst.

Het bestuur geeft de garantie dat uw financiële bijdragen voor 100% aangewend worden ter ondersteuning van de gestelde doelen. Alle bijkomende kosten door bestuursleden gemaakt (reis- en verblijfkosten in India, administratieve kosten e.d.) worden door de bestuursleden zelf betaald.

 

JAARREKENING 2010

 

Kwartaal

INKOMSTEN

UITGAVEN

EINDSALDO

 

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

2.054

3.548

800

147

1.254

4.473

2

282

4.835

-

3.102

1.535

6.206

3

2.135

5.534

2.105

3.085

1.566

8.655

4

1.760

13.992

2.254

4.176

1.071

18.471

Jaar totaal

6.230

27.909

5.159

10.509

1.071

18.471

 

Eindsaldo 2010

           

Bestuursrekening

1.680           

Bestuursspaarrekening

 16.000          

Kas

 791          

Bestemming eindsaldo 2010

   

Sanitair project

11.785

 
 

Dak Bardan school

500

 
 

Inrichting Danga school

2.500

 

 

Studiefonds

2.000

 
 

 

Leveringen 2011 en overigen

 

1.685

 

 

Bruto inkomsten per categorie

2009

2010

Vaste donaties

1.216

3.905

Giften van particulieren

3.990

2.495

Giften van bedrijven en instellingen

-

8.950

Subsidies

-

 

Eindejaarsloterij 2009

338

340

Benefietdiner

554

 

Verkoop verjaardag kalender

-

514

Actie Mariaschool

-

2.804

Markt Koninginnedag

-

119

Verkoop wenskaarten

-

167

Rabo bank kerstmarkt

-

454

Kerstmarkt

133

 

Verkoop sjaals

-

3.038

Sponsoring 7 heuvelenloop

-

3.266

Eindejaarsloterij 2010

-

605

Verkopen op markten

-

791

Diversen (w.o.inschrijvingen

   

7 heuvelenloop e.d.)

-

462

Totaal

6.230

27.909

 

Uitgaven per categorie

   

2009

2010

Inkopen t.b.v. verkopen (w.o. sjaals)

 

-

2.645

Leveringen van leermiddelen, sport-

       

artikelen, beddengoed e.d.

   

2.155

2.751

Financiële ondersteuning van 4 kinderen

 

441

701

Slachtofferhulp Leh

   

-

964

Transportkosten (Leh + leveringen)

   

2.250

2.250

Drukkosten flyers

   

-

175

Aanschaf Laptop

   

-

150

Diversen (w.o. portokosten, bankkosten,

     

kraamhuur, inschrijfkosten 7 heuvelen)

 

313

873

Totaal

   

5.159

10.509

 

 

Voorraadwaarde van inkopen (tegen

inkoopprijs): 500,=

 

Financieel overzicht 2009

 


Zie nieuwsbrief 12 / 2009 Jaarverslag

 

Zie nieuwsbrief 12 / 2009 Jaarverslag

 

Kwartaal

Inkomsten

Uitgaven

Begin-/eindsaldo

01-09

2053,50

800,00

1253,50

02-09

281,50

0,00

1535,00

03-09  

2135,00

2104,50

1565,50

04-09  

1760,00

2254,20

1071,30

Totaal   jaar

6230,00

5158,70

1071,30

 

 

Kwartaal

 

Kosten betaald door bestuursleden

01-09

 

0,00

02-09

 

40,00

03-09

 

2375,00

04-09

 

40,00

Totaal jaar

 

2455,00